FEL403

Áfangalýsing – Félagsfræði

Menntaskóli Borgarfjarðar

Námsgrein: FÉL403

Fjöldi eininga: 3

Undanfari: Að minnsta kosti einn áfangi í félags-, sál eða uppeldisfræði á 2. þrepi.

Lýsing á efni áfangans:

Mentorverkefnið Vinátta byggir á þeirri hugmyndafræði að samskipti barns og mentors séu jákvætt innlegg í líf barnsins því mentorinn verði barninu fyrirmynd og veiti því stuðning. Tengslin sem myndast milli mentors og barns geti því bætt við möguleika barnsins við mótun sjálfsmyndar sem komi fram m.a. í meiri námsáhuga og árangri auk aukinnar lífsleikni. Þessi tengsl skapar mentorinn fyrst og fremst með því að skipuleggja uppbyggjandi og skemmtilegar samverustundir í samráði við barnið og foreldra þess. Áhersla er lögð á gagnkvæman ávinning og hagsmuni samfélagsins í heild af því að börn og ungmenni kynnist og læri af aðstæðum hvers annars. Í mentorverkefninu Vináttu eru gerðar kröfur til nemenda um að þeir setji sér skýr markmið, sýni frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og séu skapandi í hugsun.

Hér er nánari áfangalýsing: FÉL403(mentor)