Breyting á skóladagatali

Bragi Þór SvavarssonFréttir

Frá stofnun Menntaskóla Borgarfjarðar hefur skólinn verið með námsmat í formi leiðsagnarmats.  Í upphafi var þetta ein sérstaða  skólans, en mjög margir skólar hafa hinsvegar farið þessa leið síðustu ár. Markmiðið með  leiðsagnarmati er að gera nemendur meðvitaða um það sem þeir læra, hvernig þeir læra og hvað er ætlast til af þeim. Leiðsagnarmat byggist því á góðri umsögn frá kennurum, sem nemendur geta nýtt sér til að verða meðvitaðri um eigin námsframvindu.

Þrisvar á önn, með svokölluðum Vörðum, þá taka allir kennarar saman stöðuna á nemendum í sínu fagi og veita þeim formlega umsögn. Allir kennarar senda síðan umsagnirnar til viðkomandi umsjónarkennara. Umsjónarkennari heldur umsjónarfundi með nemendum þrisvar á önn og er skyldumæting í þá. Á umsjónarfundum á umsjónarkennari bæði einstaklingssamtal og/eða talar við sinn nemendahóp um mætingar, skólareglur og annað er viðkemur náminu sjá nánar hér: https://menntaborg.is/umsjon/

Síðastliðin ár hefur MB ekki haft ákveðna námsmatsdaga í tengslum við Vörður og skil leiðsagnarmats til nemenda. Með aukinni áherslu á skýr skilaboð til nemenda, góða umræðu á meðal kennara um rétt námsmat og enn faglegri vinnubrögð mun verða gerð breyting á því skipulagi. Frá og með Vörðu tvö á haustönn 2020  verða námsmatsdagar í MB við Vörðu eitt og tvö á hverri önn.  Í samræmi við þetta var því samþykkt breyting á skóladagatali MB á kennarafundi í MB.

Breytingarnar eru þegar sýnilegar á heimasíðu skólans, en í stuttu máli snúast þær um það að við færum Vörðudagana til og þeir dagar verða námsmatsdagar en ekki verður kennsla þessa daga. Þessir dagar eru föstudagurinn 23. október 2020 og svo 5. febrúar og 15. mars árið 2021. Viðtöl umsjónarkennara við nemendur fara svo fram á fimmtudeginum eftir námsmatsdag en þá er einnig hefðbundin kennsla.