Skólasókn

Reglur um skólasókn

Nemendur skulu sækja stundvíslega allar kennslustundir. Mæti nemandi of seint í kennslustund fær hann hálft fjarvistarstig, mæti nemandi meira en 10 mínútum of seint fær hann eitt fjarvistarstig.

Niðurfelling fjarvistarstiga

Heimilt er að fella niður fjarvistir vegna veikinda sem hafa verið tilkynnt.

Nemendur þurfa að tilkynna veikindi samdægurs fyrir kl. 10:00 á skrifstofu skólans. Ef nemandi er yngri en 18 ára þarf forráðamaður að tilkynna veikindi. Nemendur þurfa að skila læknisvottorði til skrifstofu skólans vegna allra veikindadaga umfram tvo í mánuði.

Heimilt er að veita leyfi:

 • Vegna námsferða á vegum skólans.
 • Vegna starfa í stjórn Nemendafélags Menntaskóla Borgarfjarðar.
 • Vegna undirbúnings og þátttöku í keppni á vegum skólans, íþróttafélags eða sérsambands íþróttafélaga. Staðfesting viðkomandi félags eða sérsambands um þátttöku þarf að fylgja umsókn um leyfi.
 • Vegna fráfalls náins ættingja eða vinar.
 • Vegna ófærðar eða annarra óviðráðanlegra tilvika sem nemandi eða forráðamaður staðfestir.
 • Vegna rökstuddrar umsóknar um brýn erindi frá nemanda og forráðamanni ef við á.

Sækja þarf um öll leyfi til skólameistara.

Meðferð og viðurlög

Skólasókn þarf að vera 85% til að nemandi eigi vísa skólavist á næstu önn.

 • Þegar nemandi er kominn með 10 fjarvistarstig í 5 og 6 ein. áfanga og 6 fjarvistarstig í 4 ein. áfanga fær hann og forráðamaður, ef við á, skriflega viðvörun og nemandi fer í viðtal hjá umsjónarkennara.
 • Þegar nemandi er kominn með 13 fjarvistarstig í 5 og 6 ein. áfanga og 8 fjarvistarstig í 4 ein. áfanga fer hann í viðtal hjá skólameistara eða aðstoðarskólameistara eftir atvikum.

Skólasókn í áfanga þarf að vera 85% til að nemandi hafi staðist viðkomandi áfanga.

 • Fái nemandi 16 óútskýrð fjarvistastig úr tilteknum 5 eða 6 eininga áfanga er hann fallinn í áfanganum.
 • Fái nemandi 11 óútskýrð fjarvistastig úr tilteknum 4 eininga áfanga er hann fallinn í áfanganum.

Skólameistara er heimilt að víkja nemanda úr námi að því tilskildu að nemandi hafi fengið viðeigandi aðvaranir. Nemandi hefur rétt til áfrýjunar til skólanefndar.

Nám með frjálsri mætingu

Heimild til náms utan skóla er almennt aðeins veitt nemendum sem náð hafa 20 ára aldri.

 • Nemandi þarf að gefa greinargóðar skýringar á ástæðum þess að hann kýs að stunda nám utan skóla.
 • Nemandi þarf að búa við sérstakar aðstæður t.d. tengdum búsetu, barneignum og dagvinnu.
 • Nemandi þarf að mæta í próf og verkefnavinnu óski kennari þess.
 • Frjáls mæting undanskilur ekki nemanda frá prófum og verkefnaskilum.
 • Nemandi þarf að hafa staðist ákvæði skólanámskrár um námsframvindu á fyrri önn.