Vörður

Námsmat í MB er fyrst og fremst leiðsagnarmat en formleg annarpróf í lok anna eru ekki til staðar heldur eru nemendur metnir jafnóðum allan námstímann. Þeir fá endurgjöf tvisvar til þrisvar sinnum á önn á svokölluðum Vörðum. Á vörðum er notast við þriggja stiga skala; mjög gott – í lagi – ófullnægjandi, ásamt skriflegum ábendingum frá kennara.  Í matinu er notast við flest þekkt mælitæki í skólastarfi, t.d. ígrundun kennarans, munnleg- og skrifleg próf, sjálfsmat, verkefni af ýmsum toga og virkni nemenda í tímum. Endurgjöf kennara á vörðum endurspeglar því ekki eingöngu einkunnir nemandans í viðkomandi áfanga heldur eru fleiri þættir sem liggja til grundvallar vörðumati kennara.

Skipulag varða (varða 3 ekki öll skólaár, fer eftir skipulagi skóladagatals)

Kennari

Varða 1 – kennari gefur endurgjöf í sínum áföngum – niðustöður birtar í INNU

Varða 2 – munnleg og skrifleg varða – kennari ræðir einslega við alla sína nemendur – niðustöður birtar í INNU

Varða 3 – kennari gefur endurgjöf í sínum áföngum – niðustöður birtar í INNU

Umsjónarkennari

Varða 1 – fær niðurstöður frá kennara í viðkomandi áfanga – hittir nemendur og ræðir við hvern og einn – boðar foreldra / forráðamenn nýnema í viðtal á fyrstu önn

Varða 2 – fær niðurstöður frá kennara í viðkomandi áfanga – ræðir almennt við nemendur – hefur samband við foreldra nemenda yngri en 18 ára

Varða 3 – fær niðurstöður frá kennara í viðkomandi áfanga  – ræðir við þá sem með þarf