Próf og prófareglur

Próf og prófareglur

  1. Ef nemandi er fjarverandi (lögleg forföll; veikindi eða leyfi) þegar próf er lagt fyrir tekur hann prófið í næstu kennslustund í viðkomandi áfanga. Ef nemandi mætir ekki í næstu kennslustund þá fær hann 0 í einkunn.
  2. Verði nemandi uppvís að því að nota óleyfileg gögn, veita eða þiggja hjálp frá öðrum nemanda er honum vísað úr prófi og telst fallinn í viðkomandi prófi.
  3. Ef próftími er 80 mínútur er nemenda óheimilt að yfirgefa stofuna (próf) fyrstu 20 mínútur prófsins.
  4. Próf fyrir fjarnema fara fram á Teams eða á Moodle, ekki fleiri en 2-3 próf í hverjum áfanga. Upplýsingar um námsmat koma fram í kennsluáætlun hvers áfanga. Þar kemur m.a. fram hversu mörg próf nemendur taka í hverjum áfanga, nánar um fyrirkomulag þeirra og í hvaða viku þau eru. Nemendur verða að gera ráð fyrir að geta tekið prófin á tilsettum tíma.