Kennslustjóri á Starfsbraut

Bragi Þór SvavarssonFréttir

Kennslustjóri starfsbrautar hefur umsjón með faglegu starfi á Starfsbraut ásamt kennslu á brautinni. Með umsjón er átt við skipulagningu, samhæfingu og verkefnastjórnun á starfsbraut.

Á starfsbraut er boðið upp á nám fyrir nemendur sem hafa greiningu fagaðila og geta ekki nýtt sér að fullu almennt nám framhaldsskóla. Markmið starfs á Starfsbraut er að bjóða upp á nám við hæfi bæði bóklegt og verklegt eins og mögulegt er.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Er umsjónarkennari nemenda og skipuleggur námsframboð brautarinnar með tilliti til
  nemendahópsins.
 • Sér um upplýsingastreymi og samráð við forráðamenn nemenda og starfsfólk skólans.
  Hefur umsjón með móttöku gesta á starfsbraut, s.s. kennaranemum, nemendum og kennurum frá öðrum skólum.
 • Er skólameistara til ráðgjafar við ráðningar kennara á starfsbraut.
 • Hefur umsjón með inntöku nýrra nemenda í samvinnu við skólameistara.
 • Vinnur markmiðs og einstaklingsáætlanir nemenda.
 • Vinnur tilfærsluáætlanir í samvinnu við nemendur og foreldra.
 • Vinnur að þróun starfsbrautar í takt við breytta kennsluhætti og áherslur Menntaskóla
  Borgarfjarðar.
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Æskilegt er að umsækjendur hafi lokið menntun í sérkennslu- eða fötlunarfræðum og hafi réttindi til að starfa sem kennari
 • Hafi þekkingu á þeim lögum og reglum sem um málaflokkinn gilda og fylgist með þróun þeirra.
 • Góðir samstarfshæfileikar, rík þjónustulund og áhugi á að vinna með ungu fólki.
 • Faglegur metnaður og frumkvæði.
 • Geta til að vinna bæði sjálfstætt og í samstarfi við aðra.