2. 3 Markmið

Markmið Menntaskóla Borgarfjarðar eru að:

Nám og gæði kennslu

 • skólinn leggi metnað sinn í að hafa ávallt vel menntað og metnaðarfullt starfsfólk sem gerir kröfur til sín og nemenda
 • efla starfsþróun kennara
 • veita kennurum svigrúm til sjálfstæðis og frumkvæðis í starfi
 • fylgjast vel með því sem hæst ber á sviði uppeldis- og kennslumála
 • nemendur fái ávallt gæða stoðþjónustu við sitt hæfi
 • skapa gott starfsumhverfi fyrir nemendur og starfsfólk
 • starfshættir mótist af umburðarlyndi og jafnrétti, virðingu, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð
 • að námið veiti bæði fræðilega og hagnýta þekkingu
 • auka tengsl við nærsamfélagið með áherslu á samvinnu og samstarf við skóla og fyrirtæki í héraðinu

Nemendur

 • nemendur hafi aðgang að öflugri stoðþjónustu
 • styðja við námshvöt nemenda, rækta námsgleði og vinnuanda
 • efla frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð nemenda
 • raddir nemenda séu virkur þáttur í starfi skólans
 • styðja vel við félagslíf nemenda
 • sérhver nemandi hafi tækifæri til að rækta sína hæfileika og ná góðum árangri
 • við skólann séu nemendagarðar

Stjórnun

 • fjármál og rekstur skólans einkennist af gagnsæi og jafnvægi
 • aukin áhersla verði lögð á að kynna námsframboð skólans
 • nota innra mat með markvissum hætti til umbóta í skólastarfi