5. 10. 4 Verkefnavinna og verkefnaskil

Verði nemandi uppvís að misferli í verkefnavinnu er verkefnið ógilt (einkunn 0). Sama gildir ef nemendur afrita verkefni hver frá öðrum, þá eru verkefni beggja/allra ógild. Frekari brotum verður vísað til skólameistara. Ítrekuð brot geta leitt til brottrekstarar úr námi.

  1. Nemendur skulu vinna verkefni sem lögð eru fyrir í áföngum samkvæmt fyrirmælum kennara og kennsluáætlun. Verkefni eru einstaklingsverkefni sé annað ekki tekið fram.
  2. Að skila, undir eigin nafni, lausn sem annar hefur unnið er brot á skólareglum. Alvarleg eða endurtekin brot af þessu tagi geta varðað brottrekstri úr áfanga.
  3. Alltaf skal geta heimilda þegar notað er efni frá öðrum, hvort sem það er texti, hljóð eða mynd hvort sem það er fengið úr bók, af vefnum eða öðrum miðlum.